08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ishte pjesë e një projekti  në muajin Maj dhe Qershor ku së bashku me Organizatën “Të Ndryshëm & Të Barabartë” në bashkëpunim me Zyrën e Koordinatorit Kombëtar dhe Koalicionin Kombëtar të Strehëzave Anti –Trafik/ Ministria e Brendshme  kanë ndërrmarë një fushatë sensibilizimi në kuadër të projektit me titull: “Respektimi i të Drejtave të Viktimave të Trafikimit në Shqipëri – Ti japim Fund stigmës”
Me këtë projekt tenton tëpërmirësojëtë drejtat e viktimavetë trafikimitnë Shqipëri, dhe luftojë stigmën e vazhdueshme dhe të egër me të cilin ato përballën gjatë procesit të tyre të riintegrimit në shoqërinë shqiptare. Projekti u shtri në tre qytete TIRANË, VLORË DHE ELBASAN. U trajnuan tre target grupe, Nxënësit e shkollave (4 shkolla të mesme në çdo qytet), Komunitete të ndryshme dhe punëdhënësit.
Zyra e Komisionerit përveç ndërgjegjësimit dhe njohjen me ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi dha një kontribut të rëndësishëm në sensibilizim në kuadër të këtij projekti dhe për dhënien fund të stigmës për viktimat e trafikimit. Nga Zyra e Komisionerit  pjesë e projektit ishin dy Specialistet e Drejtorisë së Procedurave dhe Marrëdhënieve me Jashtë: Blerina Pirani dhe Amarda Çoku.
Projekti u përmbyll me një aktivitet në   Hotel Doro City, në datën 28 Qershor 2012, ku dhe u dhanë mesazhe për dhënien fund të stigmës.

Respektimi i të Drejtave të Viktimave të Trafikimit në Shqiperi – Ti Japim Fund Stigmës

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID